Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Uzgodnienie projektu budowy przyłączy lokalizowanych w pasie drogowym - DROGI WEWNĘTRZNE.
Opis Uchwała Rady Gminy Porąbka Nr XVI/139/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z dróg wewnętrznych.
Miejsce Urząd Gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty
Wniosek o  uzgodnienie przyłącza.
Załączniki do wniosku :
- projekt zagospodarowania  działki wykonany na aktualnym podkładzie geodezyjnym   w skali  1 : 500   lub   1 : 1000.
- Wypis z rejestru gruntów dla działek leżących w pasie drogowym na których projektowana   jest lokalizacja urządzenia, obiektu.
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1. osobiście - wizyta w Urzędzie                                  
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub poczta),
3. za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka .
Opłaty Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej.
Sposoby wnoszenia opłaty   Nie dotyczy.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.  
Przed  przystąpieniem do robót w pasie drogowym Inwestor lub wykonawca działający z upoważnienia Inwestora jest zobowiązany do zawarcia umowy cywilno-prawnej  z Gminą Porąbka  na czasowe zajęcie terenu celem prowadzenia robót oraz na umieszczenie urządzenia  obcego w drodze.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2012-09-18 11:31:53
Data utworzenia 2012-09-11
Data udostępnienia 2012-09-18 11:31:51
Osoba odpowiedzialna Pawel Zemanek
Udostępnił Pawel Zemanek