Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
Opis Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000
Nr 98, poz.1071 z późn. zmianami )

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r.Nr 125,
poz. 874 z późn. zmianami )

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób
oraz wypisów z zezwoleń ( Dz.U. z 2004 r.Nr 144, poz. 1519 z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy ( Dz.U. z 2012 r.poz. 451)
Miejsce Urząd gminy Porąbka ul.Krakowska 3
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
Pokój  nr 5
Informacja Tel: 33 827 28 17
fax: 33 827 28 00

fax: 111112
Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym
Wymagane załączniki :
1. Kopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób .
2. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach i odległości między przystankami , kursy, oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów,zgodnie z rozkładem jazdy.
3. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami  potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów przystankowych,dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi  zobowiązanie  do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach .
4.  Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymiwnioskodawca zamierza wykonywać przewozy .
Termin załatwienia sprawy Do  30  dni
Sposoby załatwienia sprawy 1. Osobiście
2. Drogą pocztową.
Opłaty Opłata skarbowa za czynności administracji rządowej i samorządowej.
Sposoby wnoszenia opłaty         1. Bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Porąbka
2. Przelewem na rachunek bankowy : 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bielsku-Białej za  pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi Brak
Pliki Brak
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2018-08-09 10:30:53
Data utworzenia 2012-09-18
Data udostępnienia 2012-09-18 11:31:51
Osoba odpowiedzialna Zeman Adam
Udostępnił Patryk Smoła