Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Nazwa Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi – Drogi publiczne i wewnętrzne.
Opis Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.)
Miejsce Urząd gminy Porąbka ul. Krakowska 3
Referat Infrastruktury
Pokój  nr 1.04
Informacja Tel: 33 827 28 43
fax: 33 827 28 00

 
Wymagane dokumenty Wniosek o  uzgodnienie  zjazdu.
Załączniki do wniosku :
1. Dokument stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością
2. Projekt zagospodarowania działki na którą ma być urządzony zjazd.- x2
3. Przekroje poprzeczne zjazdu z rozwiązaniem odwodnienia.
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
Termin załatwienia sprawy Do   30  dni
Sposoby załatwienia spraw 1.osobiście - wizyta w Urzędzie
2.pobranie formularza ze strony internetowej,
3.wypełnienie oraz złożenie w Urzędzie (osobiście lub pocztą tradycyjną),
4.za  pomocą  epuap-u:  wypełnienie formularza na epuap, podpisanie go elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznych i przesłanie formularza na elektroniczna skrzynkę podawczą UG Porąbka  
Opłaty W przypadku uzgodnienia zjazdu do działki na której znajduje się budynek mieszkalny
- zwolnienie z opłaty skarbowej
W pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 82 zł.
Sposoby wnoszenia opłaty 1.Kasa UG Porąbka, ul. Krakowska  
2.Wpłata na rachunek bankowy: 49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy Odwołanie wnosi  się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie lub Pełnomocnikowi.
Uwagi W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Odbiór zezwolenia osobiście  lub przez pełnomocnika.
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2022-11-28 14:15:27
Data utworzenia 2012-09-17
Data udostępnienia 2012-09-17 10:16:14
Osoba odpowiedzialna Klaudia Szemla
Udostępnił Adrian Legut