Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.

Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.

Dane podmiotu

Rejestry i archiwa

Nazwa Referat Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Opis Rejestry i archiwa
Miejsce Urząd Gminy Porąbka
ul. Krakowska 3
43-353 Porąbka
Informacja 33/82-72-810
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr wniosków dotyczących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr wniosków o nadanie numeru porządkowego Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr decyzji ustalających jednorazową opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Ewidencja zabytków Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr umów użyczenia Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr decyzji ustanawiających trwały zarząd na nieruchomości Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr decyzji zatwierdzających podział nieruchomości Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr umów dochodowych tj. umów dzierżawy i umów najmu lokali użytkowych Status rejestru: rejestr niejawny, zawierający dane osobowe prawnie chronione
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Ewidencja mienia komunalnego Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony elektronicznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr rozgraniczeń nieruchomości Status rejestru: rejestr niejawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr odszkodowań wskutek regulacji stanu prawnego dróg Status rejestru: rejestr niejawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr sprzedaży nieruchomości gminnych Status rejestru: rejestr jawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek
Rejestr nabycia nieruchomości na mienie gminy Status rejestru: rejestr niejawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Rejestr ustanowionych służebności gruntowych Status rejestru: rejestr niejawny
Sposób prowadzenia: prowadzony ręcznie
Sposoby udostępniania: na pisemny wniosek, po uzasadnieniu i wskazaniu interesu prawnego
Szczegóły publikacji
Szczegóły publikacji
Data ost. zmiany 2020-02-03 11:44:44
Data utworzenia 2020-02-03
Data udostępnienia 2020-02-03 11:44:44
Osoba odpowiedzialna Bogusław Wawak
Udostępnił Adrian Legut