Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
 
Ochrona danych osobowych
    
Monitoring w Urzędzie Gminy


Kontakt
Fax
33/ 827-28-00
Telefon
33/ 827-28-10
Dyżury
Poniedziałek     7:30-15:30
Wtorek             7:30-17:00
Środa               7:30-15:30
Czwartek          7:30-15:30
Piątek              7:30-14:00
 
 
 
Opis
Administratorem danych rejestrowanych przez monitoring jest Wójt Gminy Porąbka z siedzibą w Porąbce (43-353), ul. Krakowska 3.

Monitoringiem objęty jest:
Budynek Urzędu Gminy Porąbka przy ul. Krakowskiej 3 (wejście główne, korytarze, biuro obsługi interesanta, kasa, parkingi oraz teren przylegający do budynku);
Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka Gminna, Referat Spraw Obywatelskich oraz Kierownik USC, Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli, Biuro Rady Gminy, Referat Zarządzania Kryzysowego przy ul. Rynek 22 (wejście główne do budynku, teren biblioteki, korytarze);
Biuro Sołtysa w Kobiernicach, ul. Wolności 50 (wejście do biura, korytarz).
Szczegółowe informacje o monitoringu oraz przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Urzędzie Gminy w Porąbka oraz na stronie internetowej www.porabka.pl.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem danych (wizerunek osób) jest Wójt Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Wojciech Truchan, z którym można skontaktować się:
telefonicznie, pod numerem: 883 993 965;
pisemnie na adres Urząd Gminy Porąbka;
na adres poczty elektronicznej: ochronadanych@ug.porabka.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH
Dane osobowe (wizerunek) będą przetwarzane w celu:
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej;
zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Dane są przetwarzane na podstawie:
Ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym;
Ustawy z dnia  26 czerwca  1974 r.  –  Kodeks  pracy.

ODBIORCY DANYCH Z MONITORINGU
Dane osobowe zbierane w ramach monitoringu wizyjnego będą udostępniane organom państwowym na podstawie przepisów prawa.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH
Zapis z monitoringu będzie przechowywany przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH WIZERUNEK ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY
Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo dostępu do zapisu przy założeniu, że nie naruszy to praw i wolności osób trzecich. Osoba której wizerunek został utrwalony w systemie monitoringu ma prawo do ograniczenia przetwarzania. Osoba której wizerunek został utrwalony ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORAMCJE O ZAUMOTYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI
Nie przewiduje się zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji w oparciu o zapisy monitoringu.
Pliki
Szczegóły publikacji...
    Data ost. zmiany: 1 sierpnia 2018
    Wszystkie zmiany
Licznik odwiedzin: 10190648 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony