Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Raport o Stanie Gminy
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2019-01-03 Symbol:  U_II/26/2018
UCHWAŁA NR II/26/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych.
2019-01-03 Symbol:  U_II/25/2018
UCHWAŁA NR II/25/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi mieszkańca gminy na Uchwałę Nr XXXV/304/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2019-01-03 Symbol:  U_II/24/2018
UCHWAŁA NR II/24/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Porąbka.
2019-01-03 Symbol:  U_II/23/2018
UCHWAŁA NR II/23/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy lokalu znajdującego się w Wiejskim Domu Kultury w Bujakowie.
2019-01-03 Symbol:  U_II/22/2018
UCHWAŁA NR II/22/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka.
2019-01-03 Symbol:  U_II/21/2018
UCHWAŁA NR II/21/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019-01-03 Symbol:  U_II/20/2018
UCHWAŁA NR II/20/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019-01-03 Symbol:  U_II/19/2018
UCHWAŁA NR II/19/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2019-01-03 Symbol:  U_II/18/2018
UCHWAŁA NR II/18/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2019 rok.
2019-01-03 Symbol:  U_II/17/2018
UCHWAŁA NR II/17/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2019 rok”.
2019-01-03 Symbol:  U_II/16/2018
UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2019 ROK.
2019-01-03 Symbol:  U_II/15/2018
UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2019-2026.
2019-01-03 Symbol:  U_II/14/2018
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy na 2019 rok.
2019-01-03 Symbol:  U_II/13/2018
UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018 r. ( Uchwała Nr XXXII/274/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.).
2019-01-03 Symbol:  U_II/12/2018
UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10703963 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony