Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2018 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_319_2018
Uchwała Nr XXXVII/319/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_318_2018
Uchwała Nr XXXVII/318/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_317_2018
Uchwała Nr XXXVII/317/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_316_2018
Uchwała Nr XXXVII/316/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie zamiany nieruchomości położonej w Porąbce-2.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_315_2018
Uchwała Nr XXXVII/315/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Porąbka na 2018r.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_314_2018
Uchwała Nr XXXVII/314/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2018-2026
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_313_2018
Uchwała Nr XXXVII/313/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2018 rok.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_312_2018
Uchwała Nr XXXVII/312/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok.
2018-05-29 Symbol:  U_XXXVII_311_2018
Uchwała Nr XXXVII/311/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok".
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_310_2018
Uchwała Nr XXXVI/310/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pn. "Odwodnienie ulicy Południowej w Bulowicach i ulicy Długiej w Czańcu".
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_309_2018
Uchwała Nr XXXVI/309/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka.
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_308_2018
Uchwała Nr XXXVI/308/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie zmiany „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Porąbka”.
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_307_2018
Uchwała Nr XXXVI/307/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_306_2018
Uchwała Nr XXXVI/306/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Porąbka instrumentem płatniczym.
2018-04-25 Symbol:  U_XXXVI_305_2018
Uchwała Nr XXXVI/305/2018 Rady Gminy Porąbka z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Porąbka.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3
Licznik odwiedzin: 8813692 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony