Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_220_2017
Uchwała Nr XXVII/220/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka.
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_219_2017
Uchwała Nr XXVII/219/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia regulaminu realizacji Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Porąbka.
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_218_2017
Uchwała Nr XXVII/218/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017-2024.
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_217_2017
Uchwała Nr XXVII/217/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_216_2017
Uchwała Nr XXVII/216/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2017 rok.
2017-06-27 Symbol:  U_XXVII_215_2017
Uchwała Nr XXVII/215/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy w 2017 roku dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej – Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_214_2017
Uchwała Nr XXVI/214/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Rady Miejskiej w Sosnowcu w sprawie podjęcia przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce oraz dla Apelu Rady Miejskiej w Andrychowie w sprawie pilnego i zdecydowanego przystąpienia Polskiego Rządu do prac mających na celu poprawę jakości powietrza.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_213_2017
Uchwała Nr XXVI/213/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Andrychów w przedmiocie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach i Czańcu."
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_212_2017
Uchwała Nr XXVI/212/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 r.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_211_2017
Uchwała Nr XXVI/211/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2017-2024.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_210_2017
Uchwała Nr XXVI/210/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2017 rok.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_209_2017
Uchwała Nr XXVI/209/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok.
2017-05-30 Symbol:  U_XXVI_208_2017
Uchwała Nr XXVI/208/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
2017-03-28 Symbol:  U_XXV_207_2017
Uchwała Nr XXV/207/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie udzielenia przez Gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2017r.
2017-03-28 Symbol:  U_XXV_206_2017
Uchwała Nr XXV/206/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 marca 2017r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Porąbce oraz Wójta
Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10177823 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony