Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2017 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_280_2017
Uchwała Nr XXXII/280/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych niepublicznym przedszkolom prowadzonym na terenie Gminy Porąbka, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia jej wykorzystania.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_279_2017
Uchwała Nr XXXII/279/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_278_2017
Uchwała Nr XXXII/278/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_277_2017
Uchwała Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_276_2017
Uchwała Nr XXXII/276/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania ujęte w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Porąbka na 2018 rok"
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_275_2017
Uchwała Nr XXXII/275/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2018 rok.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_274_2017
Uchwała Nr XXXII/274/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2018 rok.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_273_2017
Uchwała Nr XXXII/273/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na 2018 rok.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_272_2017
Uchwała Nr XXXII/272/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy na 2018 rok.
2017-12-19 Symbol:  U_XXXII_271_2017
Uchwała Nr XXXII/271/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2017r.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_270_2017
Uchwała Nr XXXI/270/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę do dnia 31.12.2018r.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_269_2017
Uchwała Nr XXXI/269/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_268_2017
Uchwała Nr XXXI/268/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Porąbce w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. M. Kopernika w Porąbce.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_267_2017
Uchwała Nr XXXI/267/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Kobiernicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. T. Kościuszki w Kobiernicach.
2017-11-14 Symbol:  U_XXXI_266_2017
Uchwała Nr XXXI/266/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Czańcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10410345 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony