Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2016 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2016-04-26 Symbol:  U_XVI_136_2016
Uchwała Nr XVI/136/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016-04-26 Symbol:  U_XVI_135_2016
Uchwała Nr XVI/135/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_134_2016
Uchwała Nr XV/134/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_133_2016
Uchwała Nr XV/133/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_132_2016
Uchwała Nr XV/132/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_131_2016
Uchwała Nr XV/131/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania i rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na obszarze Gminy Porąbka.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_130_2016
Uchwała Nr XV/130/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie udzielenia przez Gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_129_2016
Uchwała Nr XV/129/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 r.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_128_2016
Uchwała Nr XV/128/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023.
2016-03-22 Symbol:  U_XV_127_2016
Uchwała Nr XV/127/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 marca 2016r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-01-26 Symbol:  U_XIV_126_2016
Uchwała Nr XIV/126/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2016-01-26 Symbol:  U_XIV_125_2016
Uchwała Nr XIV/125/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2016 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2016-01-26 Symbol:  U_XIV_124_2016
Uchwała Nr XIV/124/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2016 rok.
2016-01-26 Symbol:  U_XIV_123_2016
Uchwała Nr XIV/123/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2016 rok.
2016-01-26 Symbol:  U_XIV_122_2016
Uchwała Nr XIV/122/2016 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie podziału Gminy Porąbka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 9965896 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony