Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-03-31 Symbol:  U_VI_42_2015
Uchwała Nr VI/42/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_41_2015
Uchwała Nr VI/41/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_40_2015
Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022.
2015-03-31 Symbol:  U_VI_39_2015
Uchwała Nr VI/39/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-02-24 Symbol:  U_V_38_2015
Uchwała Nr V/38/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2015-02-24 Symbol:  U_V_37_2015
Uchwała Nr V/37/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-02-24 Symbol:  U_V_36_2015
Uchwała Nr V/36/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Porąbka do współpracy oraz zawarcie porozumienia z pozostałymi gminami i powiatami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.
2015-02-24 Symbol:  U_V_35_2015
Uchwała Nr V/35/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
2015-02-24 Symbol:  U_V_34_2015
Uchwała Nr V/34/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kęty na pokrycie kosztów realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin: Kęty, Andrychów, Porąbka, Osiek.
2015-02-24 Symbol:  U_V_33_2015
Uchwała Nr V/33/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015-02-24 Symbol:  U_V_32_2015
Uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022.
2015-02-24 Symbol:  U_V_31_2015
Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-01-27 Symbol:  U_IV_30_2015
Uchwała Nr IV/30/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie zmiany miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych.
2015-01-27 Symbol:  U_IV_29_2015
Uchwała Nr IV/29/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie podtrzymania stanowiska o bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy.
2015-01-27 Symbol:  U_IV_28_2015
Uchwała Nr IV/28/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9575715 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony