Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-09-22 Symbol:  U_X_72_2015
Uchwała Nr X/72/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-09-22 Symbol:  U_X_71_2015
Uchwała Nr X/71/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 września 2015r. w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu na kadencję 2016–2019.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_70_2015
Uchwała Nr IX/70/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia poparcia dla Uchwały Nr V/8/58/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie stanowiska odnośnie braku alokacji środków na finansowanie powiatowych inwestycji drogowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_69_2015
Uchwała Nr IX/69/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie poparcia starań Światowego Kongresu Kresowian o nadanie nazwy Międzynarodowemu Portowi Lotniczemu Katowice w Pyrzowicach imieniem Wojciecha Kilara.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_68_2015
Uchwała Nr IX/68/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie rozwiązania spółki Stacja Turystyczno - Narciarska Żar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porąbce.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_67_2015
Uchwała Nr IX/67/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_66_2015
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania kandydatów na ławników.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_65_2015
Uchwała Nr IX/65/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie zmiany uchwały w przedmiocie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_64_2015
Uchwała Nr IX/64/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Bielskiego w formie dotacji celowej na realizację zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 1456S Czaniec - Porąbka w Gminie Porąbka.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_63_2015
Uchwała Nr IX/63/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015r.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_62_2015
Uchwała Nr IX/62/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022.
2015-06-30 Symbol:  U_IX_61_2015
Uchwała Nr IX/61/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2015 rok.
2015-06-24 Symbol:  U_VIII_60_2015
Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie porozumienia zawartego między Gminą Porąbka a Gminą Namysłów.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_59_2015
Uchwała Nr VII/59/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.
2015-06-02 Symbol:  U_VII_58_2015
Uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9965834 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony