Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-02 Symbol:  U_XII_102_2015
Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Porąbka osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”.
2015-12-02 Symbol:  U_XII_101_2015
Uchwała Nr XII/101/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Porąbka w latach 2016-2020”
2015-12-02 Symbol:  U_XII_100_2015
Uchwała Nr XII/100/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_99_2015
Uchwała Nr XII/99/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_98_2015
Uchwała Nr XII/98/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Porąbka, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_97_2015
Uchwała Nr XII/97/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie gminy Porąbka.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_96_2015
Uchwała Nr XII/96/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Porąbka.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_95_2015
Uchwała Nr XII/95/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.
2015-12-01 Symbol:  U_XII_94_2015
Uchwała Nr XII/94/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015-10-27 Symbol:  U_XI_93_2015
Uchwała Nr XI/93/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Gminie Porąbka".
2015-10-27 Symbol:  U_XI_92_2015
Uchwała Nr XI/92/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kobiernicach.
2015-10-27 Symbol:  U_XI_91_2015
Uchwała Nr XI/91/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2016 rok.
2015-10-27 Symbol:  U_XI_90_2015
Uchwała Nr XI/90/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”.
2015-10-27 Symbol:  U_XI_89_2015
Uchwała Nr XI/89/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Porąbka a Gminą Bielsko-Biała w zakresie powierzenia wykonania zadania publicznego związanego z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom.
2015-10-27 Symbol:  U_XI_88_2015
Uchwała Nr XI/88/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 października 2015r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli pobrania i wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10177968 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony