Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Raport o Stanie Gminy
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2015 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_117_2015
Uchwała Nr XIII/117/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim w przedmiocie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4479S Czaniec - Roczyny - Andrychów w Gminie Porąbka" oraz "Przebudowa ul. Górskiej w Czańcu".
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_116_2015
Uchwała Nr XIII/116/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_115_2015
Uchwała Nr XIII/115/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Porąbka.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_114_2015
Uchwała Nr XIII/114/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2016 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_113_2015
Uchwała Nr XIII/113/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_112_2015
Uchwała Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_111_2015
Uchwała Nr XIII/111/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2016 ROK.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_110_2015
Uchwała Nr XIII/110/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2016-2023.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_109_2015
Uchwała Nr XIII/109/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy na 2016 rok.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_108_2015
Uchwała Nr XIII/108/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/97/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru formularza, w którym zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fizycznych obowiązujących na terenie Gminy Porąbka.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_107_2015
Uchwała Nr XIII/107/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/96/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie Gminy Porąbka.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_106_2015
Uchwała Nr XIII/106/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 r.
2015-12-22 Symbol:  U_XIII_105_2015
Uchwała Nr XIII/105/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2015-2022.
2015-12-02 Symbol:  U_XII_104_2015
Uchwała Nr XII/104/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Porąbka na 2016 rok.
2015-12-02 Symbol:  U_XII_103_2015
Uchwała Nr XII/103/2015 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2015r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10703936 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony