Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Postanowienia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-12 Symbol:  OŚFS-II.6220.10.18
Postanowienie dotyczące sprostowania błędów pisarskich oraz oczywistych omyłek w decyzji z dnia 18.09.2018 r. znak sprawy: OŚFS-II.6220.10.2018 umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn : „Przebudowa istniejącego budynku biurowo-socjalno-produkcyjnego, dobudowa magazynu i silosu na czekoladę oraz budowa nowej hali magazynowej i łączącego zadaszonego połączenia komunikacyjnego ”.
2018-09-12 Symbol:  OŚFSI-II.6220.3.2018
Postanowienie dotyczące podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa i eksploatacja punktu zbierania i przeładunku złomu na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25 ”
2018-07-24 Symbol:  OŚFS-II.6220.3.2018.
Postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa i eksploatacja punktu zbierania i przeładunku złomu na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25 ”.
2018-07-24 Symbol:  OŚFS-II.6220.3.2018,
Postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa i eksploatacja punktu zbierania i przeładunku złomu na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25 ”, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
2018-04-20 Symbol:  OŚFS-II.6220.2.2018,
Postanowienie w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na :„ Budowie mostu przez rzekę Młynówkę (Przykopę) w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Kobiernice ”
2017-06-22 Symbol:  OŚFSII.6220.12.2017,
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą : „Modernizacja i rozbudowa funkcjonującej lakierni Proszkowej Zakładu Produkcyjnego LIGHTNET Sp. z o. o. zlokalizowanej przy ul. Sportowej 2 w miejscowości 43 – 356 Kobiernice, woj. śląskie o nową linię technologiczną przygotowania powierzchni elementów metalowych do malowania – Myjką zamkniętą EVT ”
2017-06-14 Symbol:  OŚFSII.6220.11.2017
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa wiaty dla posadowienia kruszarki betonu wraz z boksami na gruz, na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25".
2017-05-15 Symbol:  OŚFS-II.6220.9.2017,
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej – ul. Leśna w Czańcu gm. Porąbka”.
2014-02-05 Symbol:  SGZP-VI.6220.2.2014
Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na : „Zabudowie dodatkowego zbiornika na płynną czekoladę na terenie istniejącego zakładu produkującego wyroby czekoladowe w Kobiernicach przy ul. Kamienieckiej 2, firmy „COSMO” Sp.z o.o. z Międzybrodzia Żywieckiego”.
Licznik odwiedzin: 10177842 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony