Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Obwieszczenia Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-12-27 Symbol:  OŚFS-II.6220.3.2O18
Obwieszczenie dotyczące wydania w dniu 18 grudnia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa i eksploatacja punktu zbierania i przeładunku złomu na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25”.
2018-10-16 Symbol:  OŚFS-II.6220.1.2017.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 15 października 2018 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 354,5 m2 jako uzupełnienie istniejącej działalności”
2018-09-28 Symbol:  OŚFS-II.6220.10.2018
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 18 września 2018 r. decyzji umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego budynku biurowo-socjalno-produkcyjnego, dobudowa magazynu i silosu na czekoladę oraz budowa nowej hali magazynowej i łączącego zadaszonego połączenia komunikacyjnego”
2018-09-12 Symbol:  OŚFS-II.6220.3.2018'
Obwieszczenie w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, dotyczącego przedsięwzięcia pn: „Budowa i eksploatacja punktu zbierania i przeładunku złomu na terenie istniejącego składu materiałów zimowego utrzymania dróg i punktu przeładunku odpadów w Porąbce przy ul. Bażanciej na działce 212/25 ”
2018-07-26 Symbol:  POŚ
Obwieszczenie o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
2018-06-15 Symbol:  WOOŚ.442.2.2016.EJ.6
Obwieszczenia RDOŚ dotyczące inwestycji związanych z przetwarzaniem pierwiastków promieniotwórczych na terenie Czech i Słowacji.
2018-05-09 Symbol:  OŚFS-II.6220.2.2018.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu przez rzekę Młynówka (Przykopę) w ciągu drogi krajowej nr 52 w m. Kobiernice”
2017-09-19 Symbol:  OŚFS-II.6220.17.2017
Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa stacji Polkomtel 22199 Bujaków, na istniejącej wieży w Bujakowie ul. Zdrojowa, dz. ew. nr 1879”.
2017-08-29 Symbol:  OŚFS-II.6220.16.2017
Decyzja umarzająca w całości postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Zmiana do pozwolenia na budowę: dobudowa magazynu do budynku mieszkalno-usługowego”
2017-07-11 Symbol:  OŚFSII.6220.12.2017.
Obwieszczenie o wydaniu w dniu 07 lipca 2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i rozbudowa funkcjonującej Lakierni Proszkowej Zakładu Produkcyjnego LIGHTNET Sp. z o.o. zlokalizowanego przy ul. Sportowej 2 w miejscowości 43 – 356 Kobiernice, woj. śląskie o nową linię technologiczną przygotowania powierzchni elementów metalowych do malowania – Myjką zamkniętą EVT”

Strony 1 Przejdź do strony nr 2
Licznik odwiedzin: 10160809 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony