Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_339_2014
Uchwała Nr XXXVI/339/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_338_2014
Uchwała Nr XXXVI/338/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2014 rok.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_337_2014
Uchwała Nr XXXV/337/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_336_2014
Uchwała Nr XXXV/336/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_335_2014
Uchwała Nr XXXV/335/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2014 rok.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_334_2014
Uchwała Nr XXXV/334/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Porąbka.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_333_2014
Uchwała Nr XXXV/333/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia górnej stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_332_2014
Uchwała Nr XXXV/332/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_331_2014
Uchwała Nr XXXV/331/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie zatwierdzenie do realizacji projektu p.n." Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gminach i Miastach Polski"
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_330_2014
Uchwała Nr XXXV/330/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_329_2014
Uchwała Nr XXXV/329/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
2014-01-29 Symbol:  U_XXXV_328_2014
Uchwała Nr XXXV/328/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6
Licznik odwiedzin: 10160741 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony