Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_354_2014
Uchwała Nr XXXVII/354/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_353_2014
Uchwała Nr XXXVII/353/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie powierzenia Gminie Andrychów wykonywania zadania własnego Gminy Porąbka w zakresie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej dla Sołectwa Targanice - Porąbka Wielka Puszcza" w ramach robót uzupełniających.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_352_2014
Uchwała Nr XXXVII/352/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie powierzenia przez Gminę Porąbka, Gminie Kęty zadania publicznego w zakresie planowania, organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym na obszarze Gminy Porąbka.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_351_2014
Uchwała Nr XXXVII/351/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_350_2014
Uchwała Nr XXXVII/350/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_349_2014
Uchwała Nr XXXVII/349/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_348_2014
Uchwała Nr XXXVII/348/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2014 rok.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_347_2014
Uchwała Nr XXXVI/347/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Kobiernicach.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_346_2014
Uchwała Nr XXXVI/346/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_345_2014
Uchwała Nr XXXVI/345/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Uczestnictwa z Gminą Namysłów oraz umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_344_2014
Uchwała Nr XXXVI/344/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości jej stawek procentowych przy zbywaniu nieruchomości należących do gminy.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_343_2014
Uchwała Nr XXXVI/343/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku- Białej.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_342_2014
Uchwała Nr XXXVI/342/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie udzielenia przez Gminę Porąbka pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bielskiego, przeznaczonej na świadczenie usług przewozowych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego w 2014 r.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_341_2014
Uchwała Nr XXXVI/341/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.
2014-02-20 Symbol:  U_XXXVI_340_2014
Uchwała Nr XXXVI/340/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 9936710 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony