Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-06-02 Symbol:  U_XXXIX_369_2014
Uchwała Nr XXXIX/369/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-06-02 Symbol:  U_XXXIX_368_2014
Uchwała Nr XXXIX/368/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021.
2014-06-02 Symbol:  U_XXXIX_367_2014
Uchwała Nr XXXIX/367/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 02 czerwca 2014r. w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Porąbka"
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_366_2014
Uchwała Nr XXXVIII/366/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXI/207/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_365_2014
Uchwała Nr XXXVIII/365/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka przyjętego uchwałą Rady Gminy Porąbka Nr XXXIX/265/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku, zmienionego uchwałą Nr VII/47/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011 roku, we fragmentach sołectw Porąbka i Kobiernice.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_364_2014
Uchwała Nr XXXVIII/364/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr VI/38/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_363_2014
Uchwała Nr XXXVIII/363/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego w celu realizacji zadania wychowania przedszkolnego na zlecenie Gminy Porąbka.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_362_2014
Uchwała Nr XXXVIII/362/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_361_2014
Uchwała Nr XXXVIII/361/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_360_2014
Uchwała Nr XXXVIII/360/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Planie Gospodarczym Gminy na 2014 rok.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_359_2014
Uchwała Nr XXXVIII/359/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za 2013 rok.
2014-05-15 Symbol:  U_XXXVIII_358_2014
Uchwała Nr XXXVIII/358/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 15 maja 2014r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2013 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_357_2014
Uchwała Nr XXXVII/357/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2014 rok.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_356_2014
Uchwała Nr XXXVII/356/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze.
2014-03-19 Symbol:  U_XXXVII_355_2014
Uchwała Nr XXXVII/355/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10160827 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony