Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_384_2014
Uchwała Nr XLII/384/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2014 poz. 684) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania opadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_383_2014
Uchwała Nr XLII/383/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r. (Uchwała Nr XXXIV/319/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r.)
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_382_2014
Uchwała Nr XLII/382/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021.
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_381_2014
Uchwała Nr XLII/381/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2014 rok.
2014-08-26 Symbol:  U_XLI_380_2014
Uchwała Nr XLI/380/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Porąbka na lata 2014-2016.
2014-08-26 Symbol:  U_XLI_379_2014
Uchwała Nr XLI/379/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków, Kobiernice.
2014-08-26 Symbol:  U_XLI_378_2014
Uchwała Nr XLI/378/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 sierpnia 2014r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_377_2014
Uchwała Nr XL/377/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kęty.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_376_2014
Uchwała Nr XL/376/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zaopiniowania podziału Powiatu Bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_375_2014
Uchwała Nr XL/375/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_374_2014
Uchwała Nr XL/374/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr VII/53/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_373_2014
Uchwała Nr XL/373/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_372_2014
Uchwała Nr XL/372/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przystąpienia Gminy Porąbka do partnerstwa w realizacji projektu pod nazwą „Dobry start – lepsza przyszłość, wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży gimnazjalnej Gminy Porąbka”
2014-06-26 Symbol:  U_XL_371_2014
Uchwała Nr XL/371/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-06-26 Symbol:  U_XL_370_2014
Uchwała Nr XL/370/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 9595330 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony