Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-12-09 Symbol:  U_II_3_2014
Uchwała Nr II/3/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka, Pana Czesława Bułka.
2014-12-09 Symbol:  U_II_10_2014
Uchwała Nr II/10/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia i poboru stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka.
2014-12-01 Symbol:  U_I_2_2014
Uchwała Nr I/2/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Porąbka.
2014-12-01 Symbol:  U_I_1_2014
Uchwała Nr I/1/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Porąbka.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_395_2014
Uchwała Nr XLIII/395/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_394_2014
Uchwała Nr XLIII/394/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie przyznania Nagrody Gminy Porąbka pn. "Srebrna Róża" na 2014 r.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_393_2014
Uchwała Nr XLIII/393/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXXVII/355/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_392_2014
Uchwała Nr XLIII/392/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_391_2014
Uchwała Nr XLIII/391/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_390_2014
Uchwała Nr XLIII/390/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_389_2014
Uchwała Nr XLIII/389/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_388_2014
Uchwała Nr XLIII/388/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014 - 2021.
2014-10-31 Symbol:  U_XLIII_387_2014
Uchwała Nr XLIII/387/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 31 października 2014r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2014 rok.
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_386_2014
Uchwała Nr XLII/386/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIII/225/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2014-09-29 Symbol:  U_XLII_385_2014
Uchwała Nr XLII/385/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2014r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2013, poz. 2035 z późn. zm.).

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10177777 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony