Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2014 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2014-12-22 Symbol:  U_III_19_2014
Uchwała Nr III/19/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.
2014-12-22 Symbol:  U_III_18_2014
Uchwała Nr III/18/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2015 rok.
2014-12-22 Symbol:  U_III_17_2014
Uchwała Nr III/17/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2015 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2014-12-22 Symbol:  U_III_16_2014
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”
2014-12-22 Symbol:  U_III_15_2014
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2015 ROK.
2014-12-22 Symbol:  U_III_14_2014
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2022.
2014-12-22 Symbol:  U_III_13_2014
Uchwała Nr III/13/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy na 2015 rok.
2014-12-22 Symbol:  U_III_12_2014
Uchwała Nr III/12/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2014 r.
2014-12-22 Symbol:  U_III_11_2014
Uchwała Nr III/11/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 grudnia 2014r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2014-2021
2014-12-09 Symbol:  U_II_9_2014
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie ceny odprowadzenia 1m2 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
2014-12-09 Symbol:  U_II_8_2014
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2014-12-09 Symbol:  U_II_7_2014
Uchwała Nr II/7/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.
2014-12-09 Symbol:  U_II_6_2014
Uchwała Nr II/6/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Porąbka, ustalenia ich składu osobowego oraz przedmiotu działania.
2014-12-09 Symbol:  U_II_5_2014
Uchwała Nr II/5/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka.
2014-12-09 Symbol:  U_II_4_2014
Uchwała Nr II/4/2014 Rady Gminy Porąbka z dnia 09 grudnia 2014r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10410363 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony