Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_237_2013
Uchwała Nr XXV/237/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/208/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_236_2013
Uchwała Nr XXV/236/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_235_2013
Uchwała Nr XXIV/235/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie przyjęcia na rok 2013 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_234_2013
Uchwała Nr XXIV/234/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka na 2013 rok.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_233_2013
Uchwała Nr XXIV/233/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_232_2013
Uchwała Nr XXIV/232/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Kozy w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_231_2013
Uchwała Nr XXIV/231/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_230_2013
Uchwała Nr XXIV/230/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.
2013-01-30 Symbol:  U_XXIV_229_2013
Uchwała Nr XXIV/229/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 stycznia 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystywania dotacji udzielonej dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Porąbka, prowadzonych przez inne podmioty niż jednostka samorządu terytorialnego.

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7
Licznik odwiedzin: 9595283 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony