Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_252_2013
Uchwała Nr XXVI/252/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. "Młodzieżowa Akademia Języka Angielskiego" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ; w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_251_2013
Uchwała Nr XXVI/251/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "Angielski w Gimnazjum w Czańcu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_250_2013
Uchwała Nr XXVI/250/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego "Lepszy start dla gimnazjalisty" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, w ramach konkursu 1/POKL/9.5/2012 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_249_2013
Uchwała Nr XXVI/249/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_248_2013
Uchwała Nr XXVI/248/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019 (Uchwała Nr XXIII/221/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_247_2013
Uchwała Nr XXVI/247/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_246_2013
Uchwała Nr XXVI/246/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gopspodarczym Gminy Porąbka na 2013r.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_245_2013
Uchwała Nr XXV/245/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_244_2013
Uchwała Nr XXV/244/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej na dofinansowanie Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku - Białej.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_243_2013
Uchwała Nr XXV/243/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Kobiernicach stanowiącej własność Gminy Porąbka.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_242_2013
Uchwała Nr XXV/242/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_241_2013
Uchwała Nr XXV/241/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_240_2013
Uchwała Nr XXV/240/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_239_2013
Uchwała Nr XXV/239/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu z dotychczasowym najemcą.
2013-02-27 Symbol:  U_XXV_238_2013
Uchwała Nr XXV/238/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Porąbka, Czaniec, Bujaków.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10160861 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony