Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_267_2013
Uchwała Nr XXVIII/267/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_266_2013
Uchwała Nr XXVIII/266/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_265_2013
Uchwała Nr XXVIII/265/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/221/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli określającym wysokość stawek dodatku za wysługę lat,motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, ze zmianą wynikającą z Uchwały Rady Gminy Porąbka Nr VIII/62/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_264_2013
Uchwała Nr XXVIII/264/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_263_2013
Uchwała Nr XXVIII/263/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów sołectw Kobiernice i Porąbka.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_262_2013
Uchwała Nr XXVIII/262/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki oznaczonej w widencji gruntów i budynków numerem 298/2, stanowiącej własność Gminy Porąbka.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_261_2013
Uchwała Nr XXVIII/261/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie bezprzetargowego zbycia części nieruchomości położonej Bujakowie, stanowiącej własność Gminy Porąbka.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_260_2013
Uchwała Nr XXVIII/260/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013-05-07 Symbol:  U_XXVIII_259_2013
Uchwała Nr XXVIII/259/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 07 maja 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019.
2013-04-19 Symbol:  U_XXVII_258_2013
Uchwała Nr XXVII/258/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 kwietnia 2013r. w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_257_2013
Uchwała Nr XXVI/257/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_256_2013
Uchwała Nr XXVI/256/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Czańcu, oznaczonej numerem 379/65, stanowiącej własność Gminy Porąbka.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_255_2013
Uchwała Nr XXVI/255/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Czańcu, oznaczonej numerem 379/42, stanowiącej własność Gminy Porąbka.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_254_2013
Uchwała Nr XXVI/254/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie „Planu Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii SEAP”.
2013-03-27 Symbol:  U_XXVI_253_2013
Uchwała Nr XXVI/253/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Porąbka na 2013 rok.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10177785 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony