Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_297_2013
Uchwała Nr XXXI/297/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyznania Nagrody Gminy Porąbka pn. „Srebrna Róża” na 2013r.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_296_2013
Uchwała Nr XXXI/296/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_295_2013
Uchwała Nr XXXI/295/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Bielskim w przedmiocie przejęcia przez Gminę Porąbka zadania w zakresie remontu nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr S4473 na odcinku ul. Parkowej i Centralnej w Kobiernicach.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_294_2013
Uchwała Nr XXXI/294/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Porabka.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_293_2013
Uchwała Nr XXXI/293/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013r.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_292_2013
Uchwała Nr XXXI/292/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_291_2013
Uchwała Nr XXXI/291/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2013 rok.
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_290_2013
Uchwała Nr XXX/290/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_289_2013
Uchwała Nr XXX/289/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: "Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 współfinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_288_2013
Uchwała Nr XXX/288/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XVIII/117/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 23 kwietnia 2008r.dotyczacej projektu systemowego "Aktywizacja zawodowa i społeczna szansa na lepsze życie" w ramach priorytetu VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_287_2013
Uchwała Nr XXX/287/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka.
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_286_2013
Uchwała Nr XXX/286/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r. (Uchwała Nr XXIII/220/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.)
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_285_2013
Uchwała Nr XXX/285/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019
2013-09-05 Symbol:  U_XXX_284_2013
Uchwała Nr XXX/284/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 05 września 2013r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2013 rok.
2013-06-20 Symbol:  U_XXIX_283_2013
Uchwała Nr XXIX/283/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10160823 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony