Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_312_2013
Uchwała Nr XXXIV/312/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 r.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_311_2013
Uchwała Nr XXXIV/311/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013-2019.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_310_2013
Uchwała Nr XXXIV/310/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2013 rok
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_309_2013
Uchwała Nr XXXIII/309/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/206/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_308_2013
Uchwała Nr XXXIII/308/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/236/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_307_2013
Uchwała Nr XXXIII/307/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok”
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_306_2013
Uchwała Nr XXXIII/306/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_305_2013
Uchwała Nr XXXIII/305/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXI/204/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Porąbka.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_304_2013
Uchwała Nr XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_303_2013
Uchwała Nr XXXIII/303/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie opłaty targowej.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_302_2013
Uchwała Nr XXXIII/302/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych.
2013-11-22 Symbol:  U_XXXIII_301_2013
Uchwała Nr XXXIII/301/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.
2013-11-08 Symbol:  U_XXXII_300_2013
Uchwała Nr XXXII/300/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonej w Kobiernicach.
2013-11-08 Symbol:  U_XXXII_299_2013
Uchwała Nr XXXII/299/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 08 listopada 2013r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Kobiernicach.
2013-10-17 Symbol:  U_XXXI_298_2013
Uchwała Nr XXXI/298/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 17 października 2013r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XXIII/146/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9179439 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony