Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Raport o Stanie Gminy
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2013 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_327_2013
Uchwała Nr XXXIV/327/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienie służebności gruntowej.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_326_2013
Uchwała Nr XXXIV/326/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, logopedów, psychologów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_325_2013
Uchwała Nr XXXIV/325/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Porąbka na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_324_2013
Uchwała Nr XXXIV/324/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia na rok 2014 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_323_2013
Uchwała Nr XXXIV/323/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2014 rok
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_322_2013
Uchwała Nr XXXIV/322/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2014 rok.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_321_2013
Uchwała Nr XXXIV/321/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2014 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_320_2013
Uchwała Nr XXXIV/320/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_319_2013
Uchwała Nr XXXIV/319/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2014 rok.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_318_2013
Uchwała Nr XXXIV/318/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porabka na lata 2014-2021.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_317_2013
Uchwała Nr XXXIV/317/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy na 2014 rok.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_316_2013
Uchwała Nr XXXIV/316/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_315_2013
Uchwała Nr XXXIV/315/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXXIII/304/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia i poboru stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_314_2013
Uchwała Nr XXXIV/314/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXXIII/303/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie opłaty targowej.
2013-12-30 Symbol:  U_XXXIV_313_2013
Uchwała Nr XXXIV/313/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 30 grudnia 2013r. zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/230/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10703937 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony