Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nadanie nazwy ulicom i placom
Uzgodnienie budowy ogrodzenia przy DROGACH PUBLICZNYCH
Uzgodnienie projektu budowy przyłączy lokalizowanych w pasie drogowym - DROGI PUBLICZNE
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI PUBLICZNEJ na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem i utrzymaniem dróg
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI WEWNĘTRZNEJ na cele niezwiązane z budową przebudową, remontem i utrzymaniem dróg.
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego DROGI PUBLICZNEJ I WEWNĘTRZNEJ w celu umieszczenia reklamy .
Zezwolenie na umieszczenie w pasie DROGI PUBLICZNEJ urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego .
Zezwolenie na umieszczenie w pasie DROGI WEWNĘRZNEJ urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi - DROGI WEWNĘTRZNE.
Zezwolenie na wykonanie zjazdu z drogi - DROGI PUBLICZNE
Nadanie numeru porządkowego nieruchomości (budynku)
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka.
Opiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości .
Zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Porąbka .
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania.
Aktualizacja opłaty rocznej w tytułu trwałego zarządu .
Oddanie nieruchomości w dzierżawę lub najem na okres do 3 miesięcy.
Oddanie nieruchomości w dzierżawę na okres do 3 lat.


Strony 1 Przejdź do strony nr 2

Licznik odwiedzin: 10160791 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony