Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2012 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_228_2012
Uchwała Nr XXIII/228/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w Kobiernicach stanowiącej własność Gminy Porąbka w drodze przetargu pisemnego ograniczonego.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_227_2012
Uchwała Nr XXIII/227/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zbycia części działki położonej w Kobiernicach.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_226_2012
Uchwała Nr XXIII/226/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_225_2012
Uchwała Nr XXIII/225/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Porąbka na stałe obwody głosowania i ustalenie ich numerów, granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_224_2012
Uchwała Nr XXIII/224/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2013 rok, stanowiącego część strategii integracji i polityki społecznej.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_223_2012
Uchwała Nr XXIII/223/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2013 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_222_2012
Uchwała Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2013 rok.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_221_2012
Uchwała Nr XXIII/221/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Porąbka na lata 2013–2019.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_220_2012
Uchwała Nr XXIII/220/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porąbka na 2013 rok.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_219_2012
Uchwała Nr XXIII/219/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2013 r.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_218_2012
Uchwała Nr XXIII/218/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXI/201/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2013 r.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_217_2012
Uchwała Nr XXIII/217/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale XXI/202/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia i poboru dziennej stawki opłaty miejscowej w miejscowości Porąbka na 2013 r.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_216_2012
Uchwała Nr XXIII/216/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXI/200/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2013.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_215_2012
Uchwała Nr XXIII/215/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Porąbka na lata 2012 – 2018.
2012-12-28 Symbol:  U_XXIII_214_2012
Uchwała Nr XXIII/214/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 10190507 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony