Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2012 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2012-09-04 Symbol:  WG_130_12
Zarządzenie Nr 130/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 04 września 2012r. w sprawie wprowadzenia aneksu do umowy najmu pomieszczeń w Domu Gromadzkim w Bujakowie.
2012-08-31 Symbol:  WG_129_12
Zarządzenie Nr 129/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu dokumentów na potrzeby projektu pt. „Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania” nr WND-POKL.09.01.02-24-110/11.
2012-08-31 Symbol:  WG_128_12
Zarządzenie Nr 128/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2012r. i planach finansowych Urzędu Gminy Porąbka oraz jednostek organizacyjnych gminy.
2012-08-30 Symbol:  WG_127_12
Zarządzenie Nr 127/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Porąbka.
2012-08-28 Symbol:  WG_126_12
Zarządzenie Nr 126/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 28 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Gminnego Koordynatora oraz koordynatorów lokalnych ds. realizacji projektu – "Szkoły gminy Porąbka – indywidualizacja nauczania".
2012-08-27 Symbol:  WG_125_12
Zarządzenie Nr 125/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie przygotowania informacji z zakresu realizacji zadań budżetowych w roku 2012 jako materiału wyjściowego do tworzenia projektu budżetu Gminy Porąbka na 2013r.
2012-08-27 Symbol:  WG_124_12
Zarządzenie Nr 124/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie określenia wyposażenia i utrzymania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego oraz zasad korzystania z jego zasobów.
2012-08-23 Symbol:  WG_123_12
Zarządzenie Nr 123/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie powołania zespołów do korekty składu karty do głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Porąbka zarządzonych na dzień 9 września 2012 r.
2012-08-21 Symbol:  WG_122_12
Zarządzenie Nr 122/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 21 sierpnia 2012r. w sprawie powołania biegłego w związku z toczącym się postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy termomodernizacji budynku komunalnego w sołectwie Bujaków - Gmina Porąbka.
2012-08-20 Symbol:  WG_121_12
Zarządzenie Nr 121/12 Wójta Gminy Porąbka z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie powołania biegłego w związku z toczącym się postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy przebudowy drogi powiatowej S4480 ul. Wielka Puszcza w Porąbce - etap I - od km 0+000 do km 0+535 obejmującej budowę chodnika, budowę krawężników, wjazdów do posesji, budowę kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z zamkniętej krawężnikiem jezdni asfaltobetonowej oraz przebudowę części nawierzchni jezdni.

Strony Przejdź do poprzednich stron « 7 Przejdź do strony nr 8 Przejdź do strony nr 9 Przejdź do strony nr 10 Przejdź do strony nr 11 Przejdź do strony nr 12 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9575448 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony