Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2009 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_280_2009
Uchwała Nr XXXVI/280/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2010 opłat za kształcenie pobieranem przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_279_2009
Uchwała Nr XXXVI/279/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2010 rok.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_278_2009
Uchwała Nr XXXVI/278/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia na rok 2010 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_277_2009
Uchwała Nr XXXVI/277/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2010 rok.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_276_2009
Uchwała Nr XXXVI/276/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2010 r.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_275_2009
Uchwała Nr XXXVI/275/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2010 ROK
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_274_2009
Uchwała Nr XXXVI/274/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2010 rok.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_273_2009
Uchwała Nr XXXVI/273/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej dotyczącym budowy chodnika wzdłuż drogi powiatowej numer 4473S – Kęty – Podlesie –Kobiernice, w zakresie objętym Decyzją nr 16/09 - pozwolenie na budowę, z dnia 5 stycznia 2009 r.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_272_2009
Uchwała Nr XXXVI/272/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Porąbka oraz na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami czy działalnością związaną z prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_271_2009
Uchwała Nr XXXVI/271/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
2010-01-28 Symbol:  U_XXXVI_270_2009
Uchwała Nr XXXVI/270/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2009 r. ( Uchwała Nr XXV/165/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r.).
2009-12-14 Symbol:  U_XXXV_269_2009
Uchwała Nr XXXV/269/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przystąpienia Gminy Porąbka do stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły i Wieprzówki”.
2009-12-14 Symbol:  U_XXXV_268_2009
Uchwała Nr XXXV/268/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenie zgody na odpłatne ustanowienie służebności.
2009-12-14 Symbol:  U_XXXV_267_2009
Uchwała Nr XXXV/267/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości.
2009-12-14 Symbol:  U_XXXV_266_2009
Uchwała Nr XXXV/266/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości gruntowej w Czańcu.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9185088 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony