Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2008 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_175_2008
Uchwała Nr XXV/175/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_174_2008
Uchwała Nr XXV/174/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami oraz opieki społecznej.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_173_2008
Uchwała Nr XXV/173/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany zasad dofinansowania zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Kobiernicach.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_172_2008
Uchwała Nr XXV/172/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2009 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_171_2008
Uchwała Nr XXV/171/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Porąbka na okres od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_170_2008
Uchwała Nr XXV/170/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_169_2008
Uchwała Nr XXV/169/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2009 rok.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_168_2008
Uchwała Nr XXV/168/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia na rok 2009 planu pracy Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_167_2008
Uchwała Nr XXV/167/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Porąbka na 2009 rok.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_166_2008
Uchwała nr XXV/166/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 r.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_165_2008
Uchwała nr XXV/165/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Porabka na 2009 rok.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_164_2008
Uchwała nr XXV/164/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego Gminy Porąbka na 2009 rok.
2009-01-07 Symbol:  U_XXV_163_2008
Uchwała nr XXV/163/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2008 r.
2008-12-22 Symbol:  u_XXIV_162_2008
Uchwała nr XXIV/162/08 Rady Gminy Porąbka z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie nieruchomości
2008-12-22 Symbol:  u_XXIV_161_2008
Uchwała nr XXIV/161/08 Rady Gminy Porabka z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia Uchwał Rady Gminy w Porąbce dotyczących gospodarki cmentarzami komunalnymi oraz powierzenie Wójtowi ustalenia Cennika Opłat za korzystanie z cmentarzy

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10160830 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony