Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Rejestr zmian Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
Nazwa
Podatek rolny - osoby prawne

Opis
Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.)

Miejsce
Urząd Gminy Porąbka
Referat Finansowy – pokój nr 13 - I piętro
Informacja
Tel: 33/ 827-28-33
fax: 33/ 827-28-00
Wymagane dokumenty
Dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej deklaracja na podatek rolny.
Deklaracja DR-1
Zgodnie z art. 6a ust. 8 ustawy o podatku rolnym osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Lasów Państwowych są obowiązane:
1) składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek rolny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
2) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
3) wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku obliczony w deklaracji podatek rolny na rachunek budżetu właściwej gminy w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Termin załatwienia sprawy
Na bieżąco, w sprawach wymagających wyjaśnień do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Sposoby załatwienia sprawy
1. osobiście w urzędzie
2. pobranie formularza ze strony internetowej, wypełnienie oraz złożenie w urzędzie (osobiście lub pocztą)
3. za pomocą epuap-u: wypełnienie formularza na epuap, podpisanego elektronicznie profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanie formularza na elektroniczną skrzynkę podawczą UG Porąbka
Płatność podatku
W przypadku osób prawnych podatek rolny płatny jest w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wpłaty podatku można dokonać:
- w kasie Urzędu Gminy czynna PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 800-1400 (przerwa: 930 - 1000 i  1230 - 1300  )
- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Porąbce na konto  49 8124 0009 2001 0000 0824 0006
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Wójta Gminy Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Uwagi
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Pliki

Osoba odpowiedzialnaUrszula Legut
Data utworzenia26 sierpnia 2003
UdostępniłPatryk Smola
Data udostępnienia12 października 2012

    Data ost. zmiany: 29 grudnia 2017
    Wszystkie zmiany

Licznik odwiedzin: 9584576 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony