Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Raport o Stanie Gminy
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Kontrola i audyt Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
PLAN AUDYTU NA ROK 2012
P R O T O K Ó Ł


kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Porąbka
w dniach od 12 do 18 października 2005 r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w dniach od 19 kwietnia do 31 maja 2006 r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Porąbka.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w dniach od 7 grudnia 2010r do 14 stycznia 2011r. kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Gminy Porąbka za okres od 1 stycznia 2006r. do 14 stycznia 2011r.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach przeprowadziła w dniach od 14 grudnia do 20 grudnia 2010r kontrolę problemową gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za okres od 1 stycznia 2006r. do 20 grudnia 2010r.
Wystapienie pokontrolne związane z akcją powodziową i usuwaniem skutków powodzi w latach 2009-2010.
Sprawozdanie z wykonania planu audytu za 2012 rok.
Raport z ewaluacji całościowej w Publicznym Gimnazjum w Porąbce.
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Porąbka przeprowadzonej w dniach od 30 października do 19 grudnia 2014r. przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli - "Ochrona jakości wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia"
Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Porąbka przeprowadzonej w dniach od 9 kwietnia do 30 maja 2018r. przez Inspektorów Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach.
Licznik odwiedzin: 10703918 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony