Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Zarządzenia 2006 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2006-05-31 Symbol:  WG_47_06
ZARZĄDZENIE Nr 47/2006 WÓJTA GMINY PORĄBKA
z dnia 31 maja 2006 roku
w sprawie; przystąpienia do przeprowadzenia zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy Porąbka.
2006-05-31 Symbol:  WG_45_06
ZARZĄDZENIE NR 45/2006
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 31 maja 2006 r.


w sprawie: dokonania zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Porąbka na 2006 r.
2006-05-24 Symbol:  WG_44_06
ZARZĄDZENIE NR 44/06
WÓJTA GMINY PORĄBKA
Z DNIA 24 maja 2006 r.
w sprawie: zasad sporządzania i podawania do publicznej wiadomości wykazu osób
prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono
ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę oraz wykaz osób prawnych
i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.
2006-05-24 Symbol:  WG_43_06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 43/2006

WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 24 maja 2006 roku


w sprawie: wydzielenia i nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne gminy działek stanowiących ulicę Błękitną w Porąbce obręb 1.
2006-05-24 Symbol:  WG_42_06
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 42/2006
WÓJT GMINY PORĄBKA
z 24 maja 2006 roku

w sprawie: przeprowadzenia przetargu na dzierżawę części działki numer 1247/2 położonej w Czańcu
2006-05-10 Symbol:  WG_39_06
ZARZĄDZENIE Nr 39/2006 WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 10 maja 2006 roku.
w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zamówień publicznych na wybór wykonawcy remontu nawierzchni ulic na terenie gminy Porąbka w 2006 roku
2006-05-08 Symbol:  WG_38_06
ZARZĄDZENIE Nr 38/2006
WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 8 maja 2006 roku.
w sprawie: przystąpienia do przeprowadzenia zamówień publicznych na wybór wykonawców zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi na terenie gminy Porąbka, finansowanych ze środków MSWiA.
2006-04-28 Symbol:  WG_37_06
ZARZĄDZENIE Nr 37/06
WÓJTA GMINY PORĄBKA

z dnia 28 kwietnia 2006 r.


w sprawie dokonania zmian w preliminarzu wydatków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.
2006-04-27 Symbol:  WG_36_06
Zarządzenie Nr 36/06
Wójta Gminy Porąbka

z dnia 27 kwietnia 2006 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za 2005 rok.
2006-04-27 Symbol:  WG_35_06
Zarządzenie Nr 35/06
Wójta Gminy Porąbka

z dnia 27 kwietnia 2006 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5 Przejdź do strony nr 6 Przejdź następnych stron »
Licznik odwiedzin: 9618407 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony