Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Aktualności aktualne Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2018-11-14
Wójt Gminy Porąbka ogłasza licytację na zbycie Autobusu Autosan S.A. A1010T 14.Ot
2018-11-09
Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego w związku z planowanym przedsięwzięciem pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 948 od drogi krajowej 52 (rondo) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 946 (Kobiernice-Żywiec)”
2018-11-08
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany w sołectwie Porąbka-1.
2018-10-19
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wykonaną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
2018-10-19
Kalendarz polowań na sezon łowiecki 2018/2019
2018-10-11
XL Sesja Rady Gminy Porąbka odbędzie się w dniu 18 października 2018 r. (tj. czwartek) o godz. 15.00 w Wiejskim Domu Kultury w Porąbce.
2018-10-11
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Porąbka, tj. Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku, odbędzie się w dniu 16 października 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 15.00 w sali sesyjnej Wiejskiego Domu Kultury w Porąbce.
2018-10-08
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście metodą przewiertu pod dnem cieku Bujakówka w km 2+970
2018-10-08
Wykaz lokali użytkowych będących własnością Gminy Porąbka przeznaczonych do wynajmu w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.
2018-10-08
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Porąbka przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 9416471 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony