Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2007 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-02-26 Symbol:  u_V_34_07
Uchwała w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną
Rady Gminy Porabka planu kontroli na 2007 rok.
2007-02-26 Symbol:  u_V_33_07
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych
Gminy Porąbka na kadencję 2007 - 2011.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_32_07
Uchwała w sprawie przyjęcia na rok 2007 planu pracy
Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno – Gospodarczego,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_31_07
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Porąbka na 2007 rok.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_30_07
Uchwała w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu
Statutu Gminy oraz Statutów Sołectw.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_29_07
Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznych zryczałtowanych diet dla radnych
oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_28_07
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka
Pana Czesława Bułka.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_27_07
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce
z dnia 27 września 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami
oraz opieki społecznej.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_26_07
Uchwała w sprawie ustalenia sieci oddziałów przedszkolnych w publicznym przedszkolu i szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Porąbka.
2007-01-26 Symbol:  u_IV_25_07
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r.
( Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.12. 2006 r.)

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 5
Licznik odwiedzin: 9613680 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony