Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2007 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-05-28 Symbol:  u_VIII_49_07
Uchwała w w sprawie: określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Porąbka oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
2007-04-27 Symbol:  u_VII_48_2007
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Szymona J
na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2007-04-27 Symbol:  u_VII_47_2007
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Tadeusza Z
w części dotyczącej zarzutów na działalność Wójta Gminy Porąbka.
2007-04-27 Symbol:  u_VII_46_2007
Uchwała w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym
Komisji Rady Gminy Porąbka.
2007-04-27 Symbol:  u_VII_45_2007
Uchwała w sprawie aneksu do Porozumienia Międzygminnego z dnia 18 lipca 1997 r.
dotyczącego wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi.
2007-04-27 Symbol:  u_VII_44_2007
Uchwała w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy
za rok 2006 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Porąbka
z tytułu wykonania budżetu gminy za 2006 r.
2007-03-29 Symbol:  u_VI_43_07
Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Porąbka
o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
2007-03-29 Symbol:  u_VI_42_07
Uchwała w sprawie zawarcia Porozumienia Międzygminnego w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
2007-03-29 Symbol:  u_VI_41_07
Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku organizowania przetargu
na dzierżawę nieruchomości położonej w Porąbce obręb 1.
2007-03-29 Symbol:  u_VI_40_2007
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r.
( Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.12. 2006r.)
2007-03-29 Symbol:  u_VI_39_2007
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2007 rok.
2007-02-26 Symbol:  u_V_38_07
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Mariana Z
na działalność Wójta Gminy Porąbka .
2007-02-26 Symbol:  u_V_37_07
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Porąbce obręb 2.
2007-02-26 Symbol:  u_V_36_07
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr XX/118/04 Rady Gminy
Porąbka z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce.
2007-02-26 Symbol:  u_V_35_07
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce
z dnia 27 września 2000r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących nauczycielami
oraz opieki społecznej.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10160701 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony