Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2007 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-09-27 Symbol:  u_XI_65_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2007 rok.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_64_2007
Uchwała Nr XI/64/07 Rady Gminy Porąbka w sprawie dofinansowania zakupu samochodu osobowego
na potrzeby Komisariatu Policji w Kobiernicach.
2007-08-10 Symbol:  u_X_63_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana Tadeusza Z........
zam. Czaniec ul. ................ .
2007-08-10 Symbol:  u_X_62_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu z przeznaczeniem na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla Szpitala Pediatrycznego w Bielsku – Białej.
2007-08-10 Symbol:  u_X_61_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie rozwiązania Związku Międzygminnego „Wspólnota Gmin Ziemi Bielskiej”.
2007-08-10 Symbol:  u_X_60_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie:dokonania zmiany w Uchwale Nr XXIX/183/05 z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Porąbka.
2007-08-10 Symbol:  u_X_59_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Nr III/18/06 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 grudnia 2006 r. dotyczącej uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Porąbka.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_58_07
Uchwała w sprawie wytypowania kandydata do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_57_2007
Uchwała w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_56_07
Uchwała w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_54_07
Uchwała w sprawie odstąpienia od obowiązku organizowania przetargu na dzierżawę nieruchomości położonej w Kobiernicach.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_53_07
Uchwała w sprawie nabycia na mienie komunalne nieruchomości położonych w Porąbce obręb 2.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_52_07
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r ( Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.12. 2006r.).
2007-06-29 Symbol:  u_IX_51_07
Uchwała w sprawie dokonania zamiany w Uchwale Nr XLI/282/06 Rady Gminy Porąbka w sprawie trybu udzielania i zliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2007-06-29 Symbol:  u_IX_50_07
Uchwała w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2007 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10177805 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony