Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2007 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_83_07
Uchwała w sprawie upoważnienia Pani Cecylii Koniorczyk – Dyrektora Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół i Przedszkoli do załatwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_79_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie przyznania Nagrody Gminy Porąbka pn. „Srebrna Róża” na 2007 r.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_78_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XIII/134/99 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29 grudnia 1999 roku w sprawie opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie gminy Porąbka.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_77_2007
UCHWAŁA Rady Gminy Porąbka w sprawie: utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_76_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej,zasad jej ustalania i poboru w 2008 r.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_75_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_74_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2008.
2007-10-30 Symbol:  u_XII_73_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli i gruntów na rok 2008 dla podmiotów określonych w art. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_72_2007
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Rudolfa D........
zam. Kobiernice ul. .............. .
2007-09-27 Symbol:  u_XI_71_2007
Uchwała w sprawie nabycia nieruchomości położonych w Czańcu.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_70_2007
Uchwała w sprawie poparcia działań na rzecz organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w Chorzowie.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_69_2007
Uchwała w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącym działalność pożytku publicznego na rok 2008.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_68_2007
Uchwała w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Żywcu
na kadencję 2008 – 2011.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_67_2007
Uchwała Rady Gminy Porąbka w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka.
2007-09-27 Symbol:  u_XI_66_2007
UCHWAŁA RADY GMINY PORĄBKA w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r. ( Uchwała Nr III/20/2006 Rady Gminy Porąbka z dnia 28.12. 2006r.)

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10177861 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony