Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2007 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2008-01-07 Symbol:  u_XI_94_07
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Komisji i Rady Gminy Porąbka na 2008 rok.
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_98_07
Uchwała w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania w roku 2008 opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,finansowanych ze środków na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_97_07
Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny odprowadzenia 1m3 ścieków oraz opłaty abonamentowej dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Porąbka na okres od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_96_07
Uchwała w sprawie zlecenia do wykonania przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Porąbka planu kontroli na 2008 rok.
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_93_07
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_92_07
UCHWAŁA BUDŻETOWA GMINY PORĄBKA NA 2008 ROK
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_91_07
Plan Gospodarczy Gminy Porąbka na 2008 rok.
2008-01-07 Symbol:  u_XIV_90_07
Dokonanie zmian w Uchwale Budżetowej na 2007 r.
2007-12-05 Symbol:  u_XII_81_07
Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Porąbka przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_89_07
Uchwała w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Porąbka o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_88_07
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XII/75/07 Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 października 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_87_07
U C H W A Ł A Nr XIII/87/07 RADY GMINY PORĄBKA z dnia 05 grudnia 2007 r. w sprawie: dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_86_07
Uchwała w sprawie udzielenia Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4479S w miejscowości Czaniec.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_85_07
Uchwała w sprawie  uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2008 rok.
2007-12-05 Symbol:  u_XIII_84_07
Uchwała w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Porąbka na okres od dnia 1.01.2008 do 31.12.2008 r.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5
Licznik odwiedzin: 10410411 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony