Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2005 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-02-24 Symbol:  XXVII/174/05
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy
Komisji Budżetu, Samorządu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego,
Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty,
Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na 2005 rok.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/173/05
Uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji planu aglomeracji "Porąbka".
2005-02-24 Symbol:  XXVII/172/05
Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/158/04 Rady Gminy Porąbka
z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, w których
zawarte będą dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego
do wymiaru i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/171/05
Uchwała w sprawie wykorzystania nazwy miejscowości "CZANIEC"
do rejestracji znaku towarowego.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/170/05
Uchwała w sprawie złożenia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego
z dnia 3 lutego 2005 r. nr PN-BB/0911/59/R/05.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/169/05
Uchwała w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy uprawnień do ustalania wysokości
cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów
i urządzeń użyteczności publicznej.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/168/05
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/167/05
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVI/161/05 w sprawie uchwalenia regulaminu
wynagradzania nauczycieli na rok 2005 określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych
świadczeń wynikających ze stosunku pracy.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/166/05
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Porąbka.
2005-02-24 Symbol:  XXVII/165/05
Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnej
Bibliotece Publicznej w Porąbce
2005-02-24 Symbol:  XXVII/164/05
Uchwała w sprawie nadania Statutu Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Porąbce.
2005-01-10 Symbol:  XXVI/163/05
Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005.
2005-01-10 Symbol:  XXVI/162/05
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce
z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia
zasadniczego oraz wartości jednego punktu przyjętego do obliczenia
wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników jednostek działających
w zakresie oświaty nie będących nauczycielami oraz opieki społecznej.
2005-01-10 Symbol:  XXVI/161/05
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2005 określający wysokość stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 6
Licznik odwiedzin: 10160731 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony