Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2005 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-07-21 Symbol:  XXXI/204/05
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2005 rok.
2005-06-30 Symbol:  XXX/203/05
Uchwała w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zawarcia z „AQUA” S.A. w Bielsku – Białej
Umowy dzierżawy urządzeń wodociągowych będących własnością Gminy Porąbka.
2005-06-30 Symbol:  XXX/202/05
Uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku
w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego.
2005-06-30 Symbol:  XXX/201/05
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2006 rok.
2005-06-30 Symbol:  XXX/200/05
Uchwała w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: „Budowa systemu lokalnej informacji turystycznej w Bielsku – Białej
i gminach powiatu bielskiego” i przy wspólnej aplikacji o przyznanie środków finansowych
w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 3.2 „Obszary podlegające restrukturyzacji”– finansowanego z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
2005-06-30 Symbol:  XXX/198/05
Uchwała w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji o ustalenie, zmianę lub zniesienie urzędowych
nazw miejscowości w Gminie Porąbka.
2005-06-30 Symbol:  XXX/197/05
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego
przez gminę przedszkola  publicznego.
2005-06-30 Symbol:  XXX/196/05
Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Porąbka.
2005-06-30 Symbol:  XXX/195/05
Uchwała w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania
nieruchomości gruntowych, ich wydzierżawiania lub najmu oraz zasad
najmu komunalnych lokali użytkowych
2005-06-30 Symbol:  XXX/194/05
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XXII/194/00 Rady Gminy w Porąbce z dnia 27 września 2000 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego
oraz wartości jednego punktu do obliczenia wynagrodzenia zasadniczego dla
pracowników jednostek działających w zakresie oświaty nie będących
nauczycielami oraz opieki społecznej.
2005-06-30 Symbol:  XXX/193/05
Uchwała w sprawie nadania statutu Gminnemu Zespołowi
Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.
2005-06-30 Symbol:  XXX/192/05
Uchwała w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie
Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Porąbce.
2005-06-30 Symbol:  XXX/191/05
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 r.
( Uchwała Nr XXV/156/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12. 2004r.)
2005-06-30 Symbol:  XXX/190/05
Uvhwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2005 rok.
2005-06-23 Symbol:  XXX/199/05
Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Porąbka Pana mgr inż. Czesława Bułki.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10160817 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony