Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2005 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/220/05
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Porąbce obręb 1.
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/218/05
Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2006.
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/217/05
Uchwała w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/216/05
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/215/05
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 r.
( Uchwała Nr XXV/156/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12. 2004r.)
2005-10-11 Symbol:  XXXIII/214/05
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2005 rok.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/213/05
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Katowic
w przedmiocie reorganizacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/212/05
Uchwała w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Bielsku - Białej
w przedmiocie likwidacji Poradni Okulistycznej funkcjonującej
w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku – Białej.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/211/05
Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ....... .........
zam. Czaniec ul. ........... dotyczącej nie wykonywania obowiązków
administrowania działką nr 4281 w Czańcu, jako drogą gminną.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/210/05
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Porąbka zadania z zakresu
właściwości Powiatu Bielskiego dotyczącego zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2005/2006.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/209/05
Uchwała dokonania zmiany w Uchwale Nr XLIII/315/02 Rady Gminy w Porąbce
z dnia 30 września 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania
nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2005-08-31 Symbol:  XXXII/208/05
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr VIII/45/2003 Rady Gminy
w Porąbce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Porąbka.
2005-08-31 Symbol:  XXXII/207/05
Uchwała w sprawie: przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Porąbka za I półrocze 2005 r.
2005-07-21 Symbol:  XXXI/206/05
Uchwała w sprawie realizacji zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem
konstrukcji więźby na budynku Publicznego Przedszkola w Czańcu”.
2005-07-21 Symbol:  XXXI/205/05
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 r.
( Uchwała Nr XXV/156/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.12. 2004r.)

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10190671 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony