Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2005 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/249/05
Uchwała w sprawie nadania nazwy „Wiosenna” drodze wewnętrznej
położonej w sołectwie Bujaków.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/248/05
Uchwała w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Porąbce obręb 1.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/247/05
Uchwała w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Narkomanii
w Gminie Porąbka.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/246/05
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Porąbka na 2006 rok.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/245/2005
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 r.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/244/05
Uchwała w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2006 ROK.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/243/05
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego
Gminy Porąbka na 2006 rok.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/242/05
Uchwała dotycząca dokonania zmiany w Uchwale Nr XXXIV/225/05 Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka
opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej
organy, nie objęte przepisami o opłacie skarbowej, obowiązującej w 2006 roku.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/241/05
Uchwała dotycząca dokonania zmian w Uchwale Nr XXXIV/224/05 Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2006.
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/240/05
Uchwała w sprawie w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2005 r. ( Uchwała Nr XXV/156/2004 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29. 12. 2004r.)
2005-12-29 Symbol:  u/XXXV/239/05
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr VIII/45/2003 Rady Gminy
w Porąbce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Porąbka.
2005-11-30 Symbol:  u/XXXIV/238/05
Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy kontroli w zakresie
rozdysponowania i rozliczenia wydawnictwa pt. "Śpiewnik okolicznościowy".
2005-11-30 Symbol:  u/XXXIV/236/05
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2006 rok.
2005-11-30 Symbol:  u/XXXIV/235/05
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Porąbka na lata 2005 - 2010.
2005-11-30 Symbol:  u/XXXIV/234/05
Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2006 określający wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10410361 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony