Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2004 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-07-15 Symbol:  XIX/115/04
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc w formie gorącego
posiłku dla uczniów szkół podstawowych, klas zerowych i publicznych
gimnazjów w okresie nauki w szkole.
2004-07-15 Symbol:  XIX/114/04
Uchwała w sprawie desygnowania przedstawicieli do składu
komisji konkursowych na wyłonienie kandydatów
na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bujakowie
i dyrektora Zespołu Szkół w Kobiernicach
2004-07-15 Symbol:  XIX/113/04
Uchwała w sprawie przeprowadzenia konkursów na wyłonienie kandydatów
na stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Bujakowie
i dyrektora Zespołu Szkół w Kobiernicach
2004-06-28 Symbol:  XVIII/112/04
Uchwała w sprawie wytypowania kandydata na członka Rejonowej
Rady Doradztwa Rolniczego w Bielsku - Białej.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/111/04
Uchwała w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
kontroli zarzutów dotyczących działalności sołtysa sołectwa Porąbka.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/110/04
Uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w związku ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz wykonaniem ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Porąbka.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/109/04
Uchwała w sprawie wykorzystania nazwy miejscowości "CZANIEC"
do rejestracji znaku towarowego.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/108/04
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego
przez gminę przedszkola publicznego.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/107/04
Uchwała w sprawie dokonania zmiany w Uchwale Nr XLIII/315/02 Rady Gminy w Porąbce z dnia 30 września 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze
2004-06-28 Symbol:  XVIII/106/04
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kobiernicach.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/105/04
Uchwała w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Bujakowie.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/104/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w planie sieci
publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Porąbka
oraz w granicach ich obwodów.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/103/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w planie sieci
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Porąbka
oraz w granicach ich obwodów.
2004-06-28 Symbol:  XVIII/102/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2004 r.
( Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29. 01. 2004r.)
2004-06-28 Symbol:  XVIII/101/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2004 rok.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 9575641 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony