Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2004 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-11-30 Symbol:  XXIII/130/04
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, od budynków, budowli
i gruntów na rok 2005 dla podmiotów określonych w art. 2 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych oraz zwolnień niektórych nieruchomości od tego podatku
2004-11-11 Symbol:  XXII/129/04
Uchwała w sprawie przyznania Nagrody Gminy Porąbka
pn. "SREBRNA RÓŻA".
2004-11-11 Symbol:  XXII/128/04
Uchwała w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Porąbka.
2004-11-11 Symbol:  XXII/127/04
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących
inne stanowiska kierownicze w szkołach.
2004-11-11 Symbol:  XXII/126/04
Uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Porąbka zadania z zakresu
właściwości Powiatu Bielskiego, dotyczącego zimowego
utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2004/2005.
2004-09-30 Symbol:  XXI/125/04
Uchwała w sprawie wstępnej deklaracji przystąpienia do Śląskiej Organizacji Turystycznej.
2004-09-30 Symbol:  XXI/124/04
Uchwała w sprawie nieodpłatnego przejęcia na mienie komunalne Gminy
nieruchomości położonej w Kobiernicach.
2004-09-30 Symbol:  XXI/123/04
Uchwała w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla
dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących
inne stanowiska kierownicze w szkołach.
2004-09-30 Symbol:  XXI/122/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
2004-09-30 Symbol:  XXI/121/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2004 r.
( Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy w Porąbce z dnia 29. 01. 2004r.)
2004-08-30 Symbol:  XX/120/04
Uchwała w sprawie pomocy w formie gorącego posiłku dla uczniów szkół podstawowych,
klas zerowych i publicznych gimnazjów w okresie nauki w szkole
2004-08-30 Symbol:  XX/119/04
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego
lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
2004-08-30 Symbol:  XX/118/04
Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Porąbce
2004-08-30 Symbol:  XX/117/04
Uchwała w sprawie : przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy
Porąbka za I półrocze 2004 r.
2004-07-15 Symbol:  XIX/116/04
Uchwała sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XIII/134/99 Rady Gminy
w Porąbce z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie opłat za korzystanie
z cmentarzy komunalnych na terenie gminy Porąbka

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10177757 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony