Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2004 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-11-30 Symbol:  XXIII/145/04
Uchwała w sprawie zbycia zabudowanej nieruchomości położonej w Porąbce obręb 2.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/144/04
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Gminy Porąbka na 2005 rok.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/143/04
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki
Odpadami Gminy Porąbka.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/142/04
Uchwała w sprawie postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym
do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku,
na cele publiczne inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) a związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich
rozliczania oraz kontroli wykonania zadań zleconych.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/141/04
Uchwała w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2005.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/140/04
Uchwała w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/139/04
Uchwała w sprawie powołania dyrektora samorządowej instytucji kultury
pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/138/04
Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce i nadania Statutu.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/137/04
Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce i nadania Statutu.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/136/04
Uchwała w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Gminny Ośrodek
Kultury, w celu utworzenia samorządowych instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/135/04
Uchwała w sprawie ustalenia na 2005 rok opłaty miejscowej na terenie
SOŁECTWA PORĄBKA w gminie Porąbka.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/134/04
Uchwała w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej,
zasad jej ustalania i poboru w 2005 r.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/133/04
Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Porąbka opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe wykonywane przez podległe jej organy, nie objęte przepisami
o opłacie skarbowej, obowiązującej w 2005 roku.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/132/04
Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005.
2004-11-30 Symbol:  XXIII/131/04
Uchwała w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa na 2005 rok.

Strony Przejdź do strony nr 1 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10190533 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony