Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2004 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2004-12-29 Symbol:  XXV/160/04
Uchwała w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy
Rady Gminy Porąbka na 2005 rok.
2004-12-29 Symbol:  XXV/159/04
Uchwała w sprawie zatwierdzenia ceny 1 m3 ścieków oraz opłaty
abonamentowej dla zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Porąbka w 2005 r.
2004-12-29 Symbol:  XXV/158/04
Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy, w których zawarte będą dane
dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnego do wymiaru
i poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
2004-12-29 Symbol:  XXV/157/04
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 r.
2004-12-29 Symbol:  XXV/156/04
Uchwała w sprawie: UCHWALENIA BUDŻETU GMINY PORĄBKA NA 2005 ROK .
2004-12-29 Symbol:  XXV/155/04
Uchwała w sprawie uchwalenia Planu Gospodarczego
Gminy Porąbka na 2005 rok.
2004-12-29 Symbol:  XXV/154/04
Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminna Biblioteka Publiczna w Porąbce.
2004-12-29 Symbol:  XXV/153/04
Uchwała w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą
Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce.
2004-12-29 Symbol:  XXV/152/04
Uchwała w sprawie uchylenia Uchwał Nr XXIII/137/04, XXIII/138/04, XXIII/139/04 i XXIII/140/04
podjętych na Sesji Rady Gminy Porąbka w dniu 30 listopada 2004 roku.
2004-12-29 Symbol:  XXV/151/04
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r.
2004-12-29 Symbol:  XXV/150/04
Uchwała w sprawie: dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2004 r.
/ Uchwała Nr XV/88/04 Rady Gminy Porąbka z dnia 29.01.2004 r./
2004-12-29 Symbol:  XXV/149/04
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym
Gminy Porąbka na 2004 rok.
2004-12-16 Symbol:  XXIV/148/04
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/134/04 Rady Gminy
Porąbka z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie wysokości dziennych
stawek opłaty targowej, zasad jej ustalania i poboru w 2005 r.
2004-12-16 Symbol:  XXIV/147/04
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXIII/132/04 Rady Gminy Porąbka
z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2005 .
2004-11-30 Symbol:  XXIII/146/04
Uchwła w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach Gminy Porąbka.

Strony 1 Przejdź do strony nr 2 Przejdź do strony nr 3 Przejdź do strony nr 4 Przejdź do strony nr 5 Przejdź do strony nr 6
Licznik odwiedzin: 10410394 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony