Nawigacja

Zmniejsz rozmiar czcionki Zwiększ rozmiar czcionki Wersja dla osób słabowidzących
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Cookies.
Kliknij, aby zamknąć powiadomienie z informacją o wykorzystywaniu cookie
obrazek ozdobny Logo BIP obrazek ozdobny
Urząd Gminy Porąbka

Wyszukiwarka

Menu główne

Dane podmiotu
znacznik ozdobny Informacje ogólne
znacznik ozdobny Strategia
znacznik ozdobny Statut
znacznik ozdobny Regulamin organizacji urzędu
znacznik ozdobny Władze Gminy
znacznik ozdobny Rada
znacznik ozdobny Nagrania Wideo Sesji Rady Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Komisje
znacznik ozdobny Wydziały i referaty
znacznik ozdobny Sposoby ustalania prawa
znacznik ozdobny Sposoby załatwienia spraw
znacznik ozdobny Rejestry i archiwa
znacznik ozdobny Majątek
znacznik ozdobny Inne
Spis podmiotów
znacznik ozdobny Jednostki organizacyjne
Menu przedmiotowe
znacznik ozdobny Ochrona Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Rejestr Umów
znacznik ozdobny Referendum
znacznik ozdobny Wybory
znacznik ozdobny Cmentarze Komunalne na ternie Gminy Porąbka
znacznik ozdobny Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
znacznik ozdobny Sprawozdania
znacznik ozdobny Ogłoszenia
znacznik ozdobny Gospodarka Odpadami
znacznik ozdobny Uchwały
znacznik ozdobny Interpelacje i Zapytania Radnych
znacznik ozdobny Akty Prawa Miejscowego
znacznik ozdobny Apele,Stanowiska Rady Gminy
znacznik ozdobny Protokoły
znacznik ozdobny Zamówienia publiczne
znacznik ozdobny Postępowanie do 14 000 euro
znacznik ozdobny Postępowanie do 30 000 euro
znacznik ozdobny Współpraca z organizacjami pozarządowymi
znacznik ozdobny Profilaktyka i Przeciwdziałanie uzależnieniom
znacznik ozdobny Rekrutacja
znacznik ozdobny Ząrzadzenia
Inne
znacznik ozdobny Redakcja biuletynu
znacznik ozdobny Instrukcja obsługi
znacznik ozdobny Informacje nieopublikowane
znacznik ozdobny Objaśnienia skrótów
znacznik ozdobny Rejestr zmian
 

Treść strony

Uchwały RG 2003 Kliknij, aby wydrukować bieżącą stronę
2003-06-30 Symbol:  VIII/51/03
Uchwała w sprawie protestu wobec przyjętych zmian w ustawie -
Prawo budowlane oraz w ustawie o planowaniu przestrzennym.
2003-06-30 Symbol:  VIII/50/03
Uchwała w sprawie cen biletów za usługi przewozowe świadczone przez Międzygminny Zakład Komunikacyjny Sp.z o.o. w Kętach, obowiazujące od dnia 1 września 2003r.
2003-06-30 Symbol:  VIII/49/03
Uchwała w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia prowadzonego
przez gminę przedszkola publicznego.
2003-06-30 Symbol:  VIII/48/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2003 r.
(Uchwała Nr III/23/02 Rady Gminy w Porabce z dnia 30 grudnia 2002r.)
2003-06-30 Symbol:  VIII/47/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2003 r.
2003-06-30 Symbol:  VIII/46/03
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Porąbka.
2003-06-30 Symbol:  VIII/45/03
Uchwała w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Porąbka.
2003-03-28 Symbol:  VI/43/03
Uchwała w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XVI/162/00 Rady Gminy
w Porąbce z dnia 28 kwietnia 2000r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego Planu Zagospodarowania Gminy Porąbka.
2003-03-28 Symbol:  VI/42/03
Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Porąbka.
2003-03-28 Symbol:  VI/41/03
Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji planu pracy Komisji Budzetu, Samorzadu, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Przestrzegania Prawa i Porzadku Publicznego oraz Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Rodziny, Sportu, Rekreacji i Wypoczynku na 2003r.
2003-03-28 Symbol:  VI/39/03
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w
spłaceniu tych należnosci oraz wskazania organu do tego uprawnionego.
2003-03-28 Symbol:  VI/37/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Planie Gospodarczym Gminy Porąbka na 2003r.
2003-03-14 Symbol:  V/36/03
Uchwała w sprawie dokonania zmian w Uchwale Nr IV/30/2003r. Rady Gminy
w Porąbce z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie zarządzenia wyborów
do organów jednostek pomocniczych Gminy Porąbka na kadencję 2003 - 2007r.
2003-02-19 Symbol:  IV/35/03
Uchwała w sprawie zajęcia stanowiska wobec daty wejścia w życie ustawy z dnia
23 listopada 2002r. w sprawie zmiany ustawy o samorzadzie gminnym oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.
2003-02-19 Symbol:  IV/34/03
Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu udzielania w 2003 r. pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych w Gminie Porąbka.

Strony Przejdź do strony nr 1 Przejdź do strony nr 2 3 Przejdź do strony nr 4
Licznik odwiedzin: 10177825 Strona Urzędu Oficjalna strona o BIP

Wróć na początek strony